Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři na základě Rezervační smlouvy a v souvislosti s uzavřením Rezervační smlouvy, budou Realitní kanceláří zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností Realitní kanceláře a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplvajících z Rezervační smlouvy. Klient se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté Realitní kanceláři jsou přesné a zavazuje se oznámit Realitní kanceláři všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli smluv navazujících na Rezervační smlouvu (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v §21 zák.č. 101/2000 Sb.

Klient v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely Rezervační smlouvy a smluv na Rezervační smlouvu navazujících a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli smluv navazujících na Rezervační smlouvu (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva atd.).